Obchody uroczystości 11 listopadaGminne obchody 103. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się mszą święta w Kościele Parafialnym p.w. św. Mikołaja w Sokolnikach. Zebranych w kościele uroczyście powitał Bartosz Górka – zastępca Wójta.

Następnie wszyscy obecni przeszli pod obelisk ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego, znajdujący się przy budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach, aby uroczyście odśpiewać hymn narodowy oraz złożyć wiązanki kwiatów.

Wartę honorową pod pomnikiem wystawiło Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia.

Następnie zaproszeni goście oraz mieszkańcy udali się do budynku GOKSiT w Sokolnikach na wieczornicę patriotyczną.
W programie artystycznym mogliśmy wysłuchać m.in. takie utwory jak: „Idzie żołnierz borem, lasem”, „Dumka na wygnaniu”, „Powrócisz tu”, „Przybyli ułani”, „Wolność”.
Patriotyczny charakter wieczornicy podkreślała wystawa historyczna przygotowana przez Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia, o której opowiedział zebranym członek Stowarzyszenia - Przemysław Bucki.
Podczas spotkania głos zabrał Jan Juszczak – Honorowy Obywatel Gminy Sokolniki, który wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Oprócz chwil zadumy nad trudnymi losami naszej Ojczyzny i poświęceniem walecznych rodaków, spotkanie było pełne radości i dumy z wolnej Polski.
Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy poczęstunku przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolnikach.

Składam serdeczne podziękowania:

  • współorganizatorom - Gminie Sokolniki, Bibliotece Publicznej Gminy Sokolniki,
  • wszystkim wykonawcom w osobach: Anna Wójtowicz, Martyna Wierzba, Marita Mieszała, Zuzanna Sulej, Karolina Wójtowicz, Adam Moras, Grzegorz Olszewski, Roman Sawicki.
  • Janowi Juszczakowi za okolicznościowe przemówienie,
  • Stowarzyszeniu Historycznemu Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia za przygotowanie wystawy, za wystawienie warty honorowej pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego,
  • ks. Tomaszowi Wasielewskiemu oraz ks. Michałowi Rzeźnikowi za odprawioną mszę św.,
  • członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Sokolnikach za przygotowanie poczęstunku,
  • Szymonowi Świerczyńskiemu oraz Jakubowi Mączka za obsługę sprzętu muzycznego.

W sposób szczególny dziękuję wszystkim za przybycie na obchody 103. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Państwa udział w uroczystości był potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę.

Zofia Siwik – Dyrektor GOKSiT w Sokolnikach