Tablica informacyjna dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach