odznaka honorowa2022 23W dniu 23 lutego br. podczas XLIII sesji Rady Gminy Sokolniki odbyło się uroczyste wręczenie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego dla Honorowego Obywatela Gminy Sokolniki – Pana Jana Juszczaka.

Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Łódzkiego nadaje Sejmik Województwa Łódzkiego osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, innym osobom prawnym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej oraz realizacją swoich działań na rzecz Województwa Łódzkiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju naszego województwa.


Wśród wyróżnionych znalazł się również Pan Jan Juszczak – działacz lokalny i regionalny, miłośnik historii i przyrody, były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokolnikach, wybitny mieszkaniec gminy Sokolniki. Pan Jan od wielu lat zajmuje się m. in. tworzeniem biogramów ludzi, którzy tworzyli historię naszego regionu czy badaniem stanu populacji bociana białego w powiecie wieruszowskim i wieluńskim. Pan Jan jest autorem publikacji i książek takich jak: „Z dziejów pszczelarstwa w powiecie wieruszowskim”, „Z dziejów pszczelarstwa w gminie Lututów”, „Kapliczki i krzyże mojej okolicy”, „Charakterystyka warunków fizjologicznych gminy Sokolniki ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki I poziomu wód podziemnych”.


Pan Jan Juszczak do dziś aktywnie uczestniczy w pracach organizacji społecznych i naukowych. Wygłasza przemówienia na gminnych uroczystościach organizowanych z okazji wybuchu II wojny światowej, czy też rocznicy Odzyskania Niepodległości. Prowadzi również kronikę, w której umieszcza najważniejsze wydarzenia z regionu. Jest osobą dobrze znaną i szanowną w środowisku lokalnym, jak również poza granicami powiatu.


Wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego dokonała Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pani Iwona Koperska.


Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom na tę wyjątkową i jakże wzruszającą uroczystość.