Nieodpłatny dowóz do szkół i dopłata do biletów miesięcznych.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2. Uchwała Nr XV/83/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego dzieciom i młodzieży w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki.

Zasady nieodpłatnego dowozu uczniów do szkół i przedszkoli
Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza:
a) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
b) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych
to obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.
Gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu, jeśli droga z domu do szkoły nie przekracza wyżej wymienionych odległości.

Dopłata do zakupu biletów miesięcznych środkami komunikacji publicznej, dla uczniów szkół, dla których organ prowadzący nie ma obowiązku organizowania transportu
Gmina Sokolniki realizuje program wyrównywania szans edukacyjnych w formie częściowej dopłaty do zakupu biletów miesięcznych środkami komunikacji publicznej, dla uczniów szkół, dla których organ prowadzący nie ma obowiązku organizowania transportu. Wysokość dopłaty stanowi nadwyżkę ponad 50 zł za wskazany bilet miesięczny, za każdy miesiąc, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dofinansowaniem będą objęci uczniowie, którzy okażą się biletem miesięcznym, wystawionym imiennie, na dany miesiąc o wartości wyższej niż 50 zł, który upoważnia ich do przejazdu środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do właściwej placówki (szkoły, przedszkola). Realizacja dopłat polega na zbiorowym zakupie przez organ prowadzący imiennych biletów miesięcznych dla uczniów objętych programem, zbiórce od uczestników programu kwoty podstawowej (50 zł) i przekazaniu pełnej odpłatności wykonawcy usług transportowych.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku
Nie ma potrzeby składania wniosków. Szkoły prowadzą miesięczną ewidencję uczniów kwalifikujących się do uczestnictwa w programie, zawierającą w szczególności: imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, nr legitymacji szkolnej, cenę biletu miesięcznego, kwotę wpłat rodziców.

Miejsce składania dokumentów
Szkoły prowadzą miesięczną ewidencję uczniów kwalifikujących się do uczestnictwa w programie, zawierającą w szczególności: imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, nr legitymacji szkolnej, cenę biletu miesięcznego, kwotę wpłat rodziców.

Wymagane dokumenty
Nie ma potrzeby składania dokumentów. Uprawnieni do korzystania z pomocy zgodnie z regulaminem są uczniowie szkół.

Termin realizacji sprawy
Dopłaty do biletów prowadzone są w roku szkolnym od dnia 1 września do dnia 30 czerwca. Okres miesięcy wakacyjnych lipiec i sierpień nie podlega dopłatom.

Sposób realizacji sprawy
Gmina realizuje bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu, jeśli droga z domu do szkoły przekracza ustawowe odległości. Gmina dopłaca do biletów miesięcznych osobom objętym programem.

Opłaty
Brak.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje. Prawidłowość postępowania w zakresie składania list uprawnionych do korzystania z programu oraz zebranie podstawowej kwoty, zapewnia dyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje
Brak

Miejsce załatwienia sprawy

1. Zespół Szkół w Starym Ochędzynie, Stary Ochędzyn 55, 98-420 Sokolniki - Dyrektor Olga Suchy tel.697 064 264, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach, ul. Szkolna 1, 98-420 Sokolniki – Dyrektor Anna Chojnacka tel. 697 064 266, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Zespół Szkół w Walichnowach, ul. Szkolna 28a, 98-420 Sokolniki – p.o. Dyrektor Michał Hącel tel. 697 064 269, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Zespół Szkół w Pichlicach, Pichlice 1, 98-420 Sokolniki – Dyrektor Mirosława Malinowska tel. 697 064 265, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki
- uchwała