Lokalizacja punktu:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w miejscowości Maręże, Gmina Skomlin.

Godziny przyjmowania odpadów

 • poniedziałek (za wyjątkiem pierwszego i ostatniego poniedziałku miesiąca) - w godzinach: 11.00 - 15.00
 • wtorek - nieczynne
 • środa - w godzinach: 7.00 -15.00
 • czwartek - nieczynne
 • piątek - w godzinach: 7.00 -15.00
 • pierwsza i ostatnia sobota miesiąca - w godzinach: 8.00-12.00

Kontakt do PSZOK

Pan Dariusz Wiśniewski, pracownik Urzędu Gminy Skomlin - tel.  605-270-111 - zalecane jest wcześniejsze umówienie przyjazdu.

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Do PSZOK mieszkańcy gminy Sokolniki mogą przekazywać wyszczególnione poniżej odpady komunalne:

 • papier i tektura,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania ze szkła,
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • chemikalia.

Odpłatność

Odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są bezpłatnie - w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Transport

Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.