Procedura związana z uzyskaniem zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego lub o braku planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek należy składać do Wójta Gminy Sokolniki – sekretariat Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, tel. 62 78 45 159.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin realizacji sprawy

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia.

Opłaty

  1. opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł;
  2. opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł;

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje

Brak.

Kontakt z pracownikiem

Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 10, tel. 627846101.

Załączniki:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy.pdf