Podstawa prawna

Uchwała nr LII/299/22 Rady Gminy Sokolniki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, z mocą obowiązywania od 1 września 2022 r.

Stawki za wywóz odpadów komunalnych obowiązujące na terenie gminy Sokolniki od dnia 1 września 2022 roku.

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Odpady zbierane w sposób selektywny.
Dotyczy nieruchomości wyposażonych w pojemniki na odpady: zmieszane, szkło, tworzywa sztuczne i metale, biodegradowalne (BIO), papier (worek).
28,00 zł miesięcznie/osoba
Odpady zbierane w sposób selektywny.
Dotyczy nieruchomości wyposażonych w pojemniki na odpady: zmieszane, szkło, tworzywa sztuczne i metale, papier (worek).
22,40 zł miesięcznie/osoba
Opłata podwyższona za niewypełnianie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Dotyczy nieruchomości wyposażonych w pojemniki na odpady: zmieszane, szkło, tworzywa sztuczne i metale, biodegradowalne (BIO), papier (worek). 56,00 zł miesięcznie/osoba
Opłata podwyższona za niewypełnianie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Dotyczy nieruchomości wyposażonych w pojemniki na odpady: zmieszane, szkło, tworzywa sztuczne i metale, papier (worek). 44,80 zł miesięcznie/osoba

 

 Numer rachunku bankowego do wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer rachunku bankowego: 08 9256 0004 4200 0114 2000 0110
Odbiorca: Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki.
Tytuł przelewu: opłata za śmieci, imię i nazwisko (osoby, która złożyła deklarację).

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić „z dołu” do 15 dnia kolejnego miesiąca, w którym nastąpił obowiązek uiszczenia opłaty.

Kontakt z pracownikiem

Urząd Gminy w Sokolnikach – Referat Finansów i Podatków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 16, tel. 627845166