Podatki

Należności z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny i opłaty od posiadania psa należy wnosić na poniższy numer rachunku bankowego:
Numer rachunku bankowego: 749256 0004 4200 0114 3000 0010
Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Opłata skarbowa

Należności z tytułu opłaty skarbowej należy wnosić na poniższy numer rachunku bankowego:
Numer rachunku bankowego: 749256 0004 4200 0114 3000 0010
Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Woda i ścieki

Należności z wodę i ścieki należy wnosić na poniższy numer rachunku bankowego:
Numer rachunku bankowego: 749256 0004 4200 0114 3000 0010
Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Odpady

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na poniższy numer rachunku bankowego: 08 9256 0004 4200 0114 2000 0110
Numer rachunku bankowego:
Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki