Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowania imprez

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnie 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);
 3. Uchwała Rady Gminy Sokolniki Nr XXIX/220/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Sokolniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 4. Uchwała Rady Gminy Sokolniki Nr XXIX/219/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

Podmiot uprawniony

Podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, pokój nr 5 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 8:30 - 16:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 2. Potwierdzenie wpłaty za okres objęty zezwoleniem;
 3. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – oryginał do wglądu w przypadku wydania przez inny organ niż Wójt Gminy Sokolniki;
 4. Pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych na czas trwania imprezy.

Termin realizacji sprawy

30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku, a w sprawach skomplikowanych postępuje się zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowania imprez.

Opłaty

 1. 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;
 2. 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. 175 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sokolnikach,
Nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Dodatkowe informacje

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. W przypadku braków formalnych we wniosku, lub braku kompletu wymaganych ustawą dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia pod rygorem odmowy wydania zezwolenia.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela Kierownik USC, Katarzyna Krzyżanowska, pokój nr 5, tel. 62 78 45 107, fax 62 78 45 194, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia-OSP.docx

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia-Przedsiębiorca.docx