Towarzystwo Aktywnych Kobiet powstało w lutym 2010 r. jego założycielem jest Pani Anna Kowalczyk, koordynatorem Pani Zofia Siwik.

 

 1.   Celem działań Towarzystwa Aktywnych Kobiet jest aktywizacja kobiet wieku średniego z terenu Gminy Sokolniki w różnych sferach życia.
 2. Towarzystwo realizuje swoje działanie poprzez:
  - prace rękodzielnicze,
  - wycieczki krajoznawczo – kulturalne,
  - wycieczki piesze i rowerowe,
  - programy polepszające formę fizyczną (gimnastyka),
  - programy kulturalne (biesiady, przedstawienia), 
 3. Przynależność do Towarzystwa jest dobrowolna, jedynym warunkiem jest aktywność i chęć działania dla potrzeb własnych i społeczności lokalnej.
 4. Miejscem spotkań stałych i okazjonalnych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, ul. Parkowa 1.
 5. Częstotliwość spotkań – każdy poniedziałek tygodnia godz. 18.00.


Do Towarzystwa Aktywnych Kobiet, jak sama nazwa mówi, należą kobiety aktywne, co przejawia się poprzez uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach i imprezach organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, jak również w imprezach wyjazdowych.