W dniu 21 lipca 2022 r. Wykonawca rozpoczął roboty ziemne i montażowe przy budowie kanalizacji sanitarnej w Walichnowach.

Pierwsze prace wykonywane będą w rejonie Zespołu Szkół w Walichnowach – na ul. Aleja, ul. Północnej, ul. Traktorowej i ul. Szkolnej.
Mieszkańców i kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

Głównym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z Lublińca. Wartość robót budowlanych wynosi 16.476.320,50 zł.

Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

walichnowy kan strona

 polski lad m