Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy w związku z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 933 z późn. zm.) – art.28 ust.4 pkt 1 lub art.38 pkt 1

Podmiot uprawniony

Osoba ubiegająca się o rentę w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 933 z późn. zm.).

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, pokój nr 7 - sekretariat albo listownie na adres Urzędu Gminy w Sokolnikach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 8:30 - 16:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o potwierdzenie przez Wójta zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 albo art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  2. Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej wnioskodawcą.
  3. Oryginał umowy dzierżawy będącej przedmiotem wniosku.

Termin realizacji sprawy

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Odbiór potwierdzonej umowy dzierżawy dokonuje osobiście wnioskodawca lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo.
Odbiór potwierdzonej umowy dzierżawy następuje w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Sokolnikach.

Opłaty

Za dokonanie czynności potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy nie pobiera się opłaty skarbowej.
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 933 z późn. zm.) Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto Wójt władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości danej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Organizacyjny
Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, pokój nr 7 - sekretariat, tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.sokolniki.pl

Szczegółowych wyjaśnień udziela Sekretarz Gminy, Ewelina Kos, pokój nr 9, tel. 62 62 62 212, fax 62 78 45 194, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Wniosek o potwierdzenie przez Wójta Gminy Sokolniki zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych.pdf