Na terenie gminy Sokolniki kontynuowane są prace związane z modernizacją oświetlenia drogowego prowadzone przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu. Obecnie trwają prace w miejscowości Zdzierczyzna, gdzie modernizacją objęto odcinek oświetlenia przy drodze gminnej.

Prace obejmują wymianę przewodu zasilającego, oraz wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED. Modernizacja oświetlenia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz obniży koszty związane ze zużyciem energii.

 

Sporządził: M.Figiel