UWAGA !

Na terytorium Republiki Federalnej Niemiec skradziono środki ochrony roślin, które zostały zablokowane w Niemczech z powodu niezgodności jakościowych. Istnieje ryzyko ponownego pojawienia się tych środków na rynkach krajów Unii Europejskiej, w tym również w Polsce.

Są to następujące środki ochrony roślin:

  1. Synergy Generikc Metamitron – numer zezwolenia na wprowadzanie do obrotu w Niemczech 00A235-00, numery partii: 94 70347, 15 2208, 15 22006, 1502203 (skradziono 6400 litrów środka);
  2. Lamcy 100 – numer pozwolenia na handel równoległy w Niemczech 024675-00/95, numery partii: 304 3994 (skradziono 800 litrów środka).

Rolniku !
Kupuj środki ochrony roślin tylko w legalnych punktach obrotu (adresy przedsiębiorców prowadzących obrót środkami ochrony roślin znajdują się na stronie WIORiN w Łodzi www.piorin.gov.pl/ld-rejestry).

 

 Łódzki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Łodzi