Wójt Gminy Sokolniki wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach zachęcają do udziału w mszach św. podczas których wygłoszone zostaną świadectwa niepijących alkoholików.

 NIEDZIELA 15 SIERPNIA:
- o godz.: 12:00 w Kościele pw. św.Mikołaja Biskupa w Sokolnikach
- o godz.: 9:00 w Kaplicy św. Jadwigi Śląskiej w Zdzierczyźnie
- o godz.: 9:00 i 11:00 w Kościele Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Pichlicach


NIEDZIELA 21 SIERPNIA:
- o godz.: 8:30, 10:00, 11:30, 16:00 w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Walichnowach.

 

 

gkrpa swiadectwa