Cyfrowa Gmina Logo projektu

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2014-2020
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Sokolniki otrzymała dofinansowanie w wysokości 151 650,00zł zł na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowany ze środków europejskich
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”.

Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na następujące działania:

  1. modernizację infrastruktury IT (zakup serwera wraz z oprogramowaniem);
  2. doposażenie stanowisk pracowniczych (zakup zestawów komputerowych, oprogramowania);
  3. zakup laptopów dla jednostek organizacyjnych z terenu gminy Sokolniki;
  4. przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa;
  5. szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników urzędu oraz osoby odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Projekt realizowany jest od 11.05.2022 roku. Maksymalny czas realizacji to 18 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 roku.

Realizacja projektu umożliwi znaczny rozwój cyfrowy Urzędu Gminy w Sokolnikach, poprzez usprawnienie pracy urzędników oraz bezpieczeństwo danych gromadzonych przez Urząd.

Wartość dofinansowania: 151 650,00zł

banner na strone CG