13 października 2022 r. wręczono stypendia edukacyjne za wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Sokolniki.

Człowiek przez całe życie uczy się czegoś nowego. Wraz z odkrywaniem nowości chcemy wiedzieć jeszcze więcej. Dlatego w życiu człowieka nauka odgrywa wielką rolę. Ubiegły rok szkolny 2021/2022 na długo pozostanie w naszej pamięci. Przyniósł nam wiele wyzwań, ale wzbogacił nas o nowe doświadczenia. Codzienna praca, zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności przeplatały się z wiadomościami związanymi z epidemią i konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
W gminie Sokolniki za rok szkolny 2021/2022 stypendia edukacyjne przyznano 16-stu uczniom.


Przedstawiamy Państwu tegorocznych stypendystów.


Uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach:
- Natalia Kozłowska
- Liliana Kacyna
- Noemi Wierzba
- Wiktoria Gustaw
- Zuzanna Chałupka
- Weronika Ligęza
- Mateusz Szymoniak


Uczniowie z Zespołu Szkół w Pichlicach:
- Wiktor Zawierta
- Magdalena Świątek
- Marcin Ceglarski


Uczniowie z Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie:
- Marika Jarczak
- Hanna Kałuża
- Filip Fronia
- Mikołaj Lemiesz


Uczniowie z Zespołu Szkół w Walichnowach:
- Anna Olej
- Aleksandra Kowalewska


Podczas uroczystości wręczenia stypendiów edukacyjnych przekazano serdeczne gratulacje i podziękowania Dyrektorom Szkół, którzy w tym roku obchodzą jubileusz 35-lecia pracy zawodowej – Pani Mirosławie Malinowskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Pichlicach oraz Pani Oldze Suchy – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie. Zastępca Wójta Gminy Sokolniki – Bartosz Górka podziękował Dyrektorom za cierpliwość oraz dobrą współpracę zarówno z pracownikami szkoły, jak i przedstawicielami samorządu gminy Sokolniki - „W przekonaniu, iż dotychczasowa praca jest dla Pań źródłem satysfakcji, życzymy sił do dalszych inicjatyw wpływających na rozwój szkół oraz kreatywności w zarządzaniu nimi. Niech świętowany jubileusz będzie bodźcem do dalszego działania, a także realizacji marzeń zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Skierowano także słowa uznania w stronę uczniów oraz rodziców przybyłych na uroczystość: „Drodzy uczniowie - Wasza praca i podejmowane działania służące zgłębianiu wiedzy oraz rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań zaowocowały wybitnymi osiągnięciami w nauce. Życzymy, aby dotychczasowe sukcesy były niewyczerpanym źródłem twórczych poszukiwań, aby inspirowały do nowych pomysłów, aby otwierały drogę do realizacji ambitnych planów i zamierzeń. Drodzy Rodzice - sukcesy Państwa dzieci są powodem do dumy nie tylko dla nauczycieli, wychowawców, ale także dla całej społeczności gminy Sokolniki. To Wy wspieracie swoje pociechy w najtrudniejszych chwilach, które również się zdarzają.”


Na ręce Dyrektorów Szkół, Wójt Gminy Sokolniki – Sylwester Skrzypek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Sokolniki – Rafałem Prukopem, wręczyli nagrody za rzetelne i sumienne wypełnianie obowiązków – „Serdecznie Państwu dziękujemy za oddanie i trud ogromnej pracy włożonej w organizację zajęć oraz edukację w minionym roku szkolnym. Dziękujemy za rzetelność, wytrwałość oraz zaangażowanie, za solidną i sumienną pracę.”


Dziękujemy wszystkim Państwu za obecność na uroczystości.