Dystrybucja tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Sokolniki

Zgodnie z poleceniem władz centralnych gmina Sokolniki realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.

Wydawanie tabletek z jodkiem potasu zostanie uruchomiona po wystąpieniu rzeczywistego zagrożenia i wprowadzeniu działań interwencyjnych na polecenie odpowiednich służb państwowych.

Informacja o uruchomieniu punktów dystrybucji zostanie przekazana mieszkańcom gminy Sokolniki za pośrednictwem:

  1. systemu powiadamiania SMS;
  2. strony internetowej Gminy;
  3. mediów społecznościowych;
  4. w inny adekwatny sposób.

W celu sprawnego wydawania tabletek jodku potasu, gmina Sokolniki wyznaczyła punkty dystrybucji, w zależności od miejsca zamieszkania:

Lp

Lokalizacja punktu dystrybucji

Właściwość miejscowa (miejscowości)

1 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, ul. Parkowa 1, 98 – 420 Sokolniki Sokolniki, Bagatelka, Gumnisko, Zagórze, Zdzierczyzna
2 Szkoła Podstawowa w Pichlicach, Pichlice 1, 98 – 420 Sokolniki Pichlice, Borki Pichelskie, Borki Sokolskie, Góry, Ryś, Siedliska, Szustry, Wyglądacze
3 Szkoła Podstawowa w Walichnowach, ul. Szkolna 28A, 98 – 420 Sokolniki Walichnowy, Wiktorówek, Maksymów, Malanów, Prusak
4 Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach, Tyble 50A, 98 – 420 Sokolniki Tyble, Kopaniny
5 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach filia w Starym Ochędzynie, Stary Ochędzyn 45a, 98 – 420 Sokolniki Stary Ochędzyn, Nowy Ochędzyn

UWAGA
Powyższe przyporządkowanie ma na celu usprawnienie pracy zespołów wydających – każdy mieszkaniec może odebrać preparat w dowolnym punkcie dystrybucji na terenie całej Polski.

Tabletki z jodkiem potasu należy przyjmować według zaleceń ulotki informacyjnej MSWiA lub dołączonej do preparatu. W celu uniknięcia powikłań po zażyciu preparatu proponujemy wcześniej skontaktować się z lekarzem oraz zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania oraz charakterystyką produktu przekazanych w załączeniu.

Dawkowanie:

  • Noworodki do 1 miesiąca życia, 16 mg - ¼ tabletki;
  • Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg - ½ tabletki;
  • Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 65 mg - 1 tabletka;
  • Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 130 mg - 2 tabletki;
  • Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 130 mg - 2 tabletki.

Punkty wydawania tabletek jodku potasu w województwie łódzkim: MIEJSCA WYDAWANIA

Kontakt z koordynatorami:
Henryk Zioło – 697 064 290
Bartosz Górka – 504 812 867


Przekazujemy również informacje o wszystkich punktach wydawania tabletek jodku potasu w województwie łódzkim --------> MIEJSCA WYDAWANIA

Charakterystyka produktu

Ulotka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ulotka dołączona do opakowania