Gmina Sokolniki otrzymała wsparcie finansowe w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).
Grant pod nazwą „Dostępny Samorząd w Gminie Sokolniki” będzie realizowany do 30 września 2023 roku.


Projekt przewiduje następujące działania:
1. zakup i montaż windy w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
w Sokolnikach;
2. zakup i montaż podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach;
3. zakup i montaż drzwi zewnętrznych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Turystyki w Sokolnikach;
4. zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach;
5. zakup planów tyflograficznych do budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach;
6. zakup przewijaków przyściennych do budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach;
7. zakup domofonu do przywoływania obsługi do budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach;
8. oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille’a w budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach;
9. zakup Infokiosku do budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach;
10. usługa doradcza w zakresie dostępności.

Łączna wartość Projektu wynosi 282 290,00 zł i obejmuje dofinansowanie ze środków Grantodawcy - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 231 624,00 zł oraz ze środków budżetu gminy Sokolniki w kwocie 50 666,00 zł. 

dostepnosc tablica