Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy zwołane na dzień 25 listopada 2022 r. na godzinę 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach z przyczyn organizacyjnych odbędzie się o godzinie 9:00.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ROZWOJU GMINY
/-/ Zbigniew Kowalczyk