Zachęcamy Państwa do zapoznania się z infomracjami dotyczącymi modułu programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”. „Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.

Ulotka informacyjna.pdf