Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Wójt Gminy Sokolniki ustalił przerwy w roku szkolnym 2023/2024 w pracy przedszkoli, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym.

Terminy przerw w pracy przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Nazwa placówki Przerwa w pracy przedszkola
od do
1. Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Sokolnikach, ul. Parkowa 10, 98 – 420 Sokolniki 1 lipca 2024 r. 31 sierpnia 2024 r.
2. Przedszkole Samorządowe w Starym Ochędzynie, Stary Ochędzyn 55, 98 – 420 Sokolniki 1 sierpnia 2024 r. 31 sierpnia 2024 r.
3. Przedszkole Samorządowe w Walichnowach, Walichnowy, ul. Szkolna 28a, 98 – 420 Sokolniki 1 lipca 2024 r. 31 sierpnia 2024 r.
4. Samorządowe Przedszkole w Pichlicach, Pichlice 1, 98 – 420 Sokolniki 1 lipca 2024 r. 31 lipca 2024 r.

W lipcu 2024 r. dyżur wakacyjny pełni następujące przedszkole:

  1. Przedszkole Samorządowe w Starym Ochędzynie, Stary Ochędzyn 55, 98 – 420 Sokolniki – liczba miejsc 40.

W sierpniu 2024 r. dyżur wakacyjny pełni następujące przedszkole:

  1. Samorządowe Przedszkole w Pichlicach, Pichlice 1, 98 – 420 Sokolniki – liczba miejsc 25.

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez gminę Sokolniki zostały określone w Zarządzeniu Nr 0050.13.2024 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 14 lutego 2024 r. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola jest złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do 20 maja 2024 roku.

Harmonogram:

  1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu macierzystym w terminie od 6.05.2024 r. do 20.05.2024 r.
  2. Dyrektor przedszkola sporządza listę zgłoszonych dzieci wraz z wnioskami i przekazuje je dyrektorowi dyżurującego przedszkola do dnia 24 maja 2024 roku.
  3. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 28.05.2024 r.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 0050.13.2024 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu przedszkoli oraz terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Sokolniki w roku szkolnym 2023/2024