W poniższym linku został zamieszczony rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogram pracy aptek w porze nocnej, niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie powiatu wieruszowskiego w latach 2023 – 2025.

 Rozkład godzin i harmonogram pracy aptek na terenie powiatu wieruszowskiego.pdf