Obchody 105. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się mszą święta w Kościele Parafialnym p.w. św. Mikołaja w Sokolnikach.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli pod obelisk ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego, znajdujący się przy budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach gdzie nastąpiło uroczyste odśpiewanie Hymnu Państwowego.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje:

 • Samorządu Gminy Sokolniki - reprezentowanego przez Wójta Gminy - Pana Sylwestra Skrzypka, Przewodniczącego Rady Gminy - Pana Rafała Prukopa, Skarbnik Gminy - Panią Barbarę Sawicką - Kanicką oraz Sekretarza Gminy – Panią Ewelinę Kos;
 • Samorządu Powiatu Wieruszowskiego - reprezentowanego przez Wicestarostę - Pana Marka Kanickiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego - Pana Andrzeja Żórawia;
 • Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP - reprezentowanego przez Pana Zdzisława Mielczarka oraz Pana Mariusza Figla;
 • przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie - oddział w Sokolnikach;
 • dyrekcji placówek oświatowych z terenu gminy Sokolniki;
 • jednostek organizacyjnych gminy Sokolniki - reprezentowanych przez Dyrektora GOPS w Sokolnikach - Panią Ewę Szandałę, Dyrektora GOKSiT w Sokolnikach - Panią Zofię Siwik oraz Dyrektora BPGS - Panią Beatę Waniek;
 • przedstawicieli Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - oddział w Sokolnikach;
 • przedstawicieli Uczniowskiego Klubu Sportowego „GROM” w Sokolnikach;

O godz. 15:30 w GOKSiT w Sokolnikach odbyła się II część uroczystości, podczas której można było wysłuchać koncertu w wykonaniu zespołu WM2 pt. „Zamieszkamy pod wspólnym niebem”.
W repertuarze koncertowym mogliśmy usłyszeć m.in. utwory zespołu „Pod Budą”, „Starego Dobrego Małżeństwa”, Marka Grechuty.
W przerwie koncertowej członkowie Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia opowiadali o artefaktach znajdujących się na wystawie historycznej, a Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sokolnikach serwowały żołnierską grochówkę.

Serdecznie dziękujemy:

 • zespołowi WM2 za wspaniały koncert,
 • członkom SHBON z Wielunia za przygotowaną wystawę,
 • członkiniom KGW w Sokolnikach za poczęstunek.

 

Dziękujemy również wszystkim za udział w obchodach 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości – zarówno w części oficjalnej, jak i koncertowej.