Święta Bożego Narodzenia to czas dzielenia się z osobami potrzebującymi wsparciem. Tradycyjnie jak co roku, pracownicy GOPS w Sokolnikach przygotowali paczki ze słodyczami i zabawkami , które trafiły do dzieci z rodzin będących w szczególnej sytuacji – potrzebujących pomocy.

Produkty do paczek zostały sfinansowane z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, za co serdecznie dziękują kierownik i pracownicy GOPS w imieniu obdarowanych.
Pełne słodyczy i zabawek paczki trafiły do 20- u dzieci z terenu gminy Sokolniki.
W tym roku ozdoby na choinkę przygotowały dzieci współpracujące z asystentem rodziny w GOPS, dekoracje są piękne i niepowtarzalne.
Wszystkiego dobrego na Święta Bożego Narodzenia.