Zadanie ”Zakup koparko- ładowarki na potrzeby Gminy Sokolniki”

WFOSiGW Zadanie "Zakup koparko- ładowarki na potrzeby Gminy Sokolniki" dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi