Projekt pn. „Rewitalizacja przyrodnicza przestrzeni publicznej w gminie Sokolniki”

Herb Gminy Sokolniki Informujemy, ze gmina Sokolniki zrealizowała zadanie pn. „Rewitalizacja przyrodnicza przestrzeni publicznej w gminie Sokolniki”.