Projekt pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki" 2017

Herb Gminy Sokolniki Informujemy, że Gmina Sokolniki w okresie lipiec- wrzesień br. zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki”.