Projekt pn. "Ogrodzenie Starego Cmentarza w Sokolnikach"

„Stary cmentarz” w Sokolnikach W roku 1807 zostało utworzone przez Napoleona I Księstwo Warszawskie. Teren parafii Sokolniki znalazł się w jego granicach. Ustrój Księstwa Warszawskiego został określony nadaną przez Napoleona I konstytucją zwaną Kodeksem Napoleona, który wszedł w życie w roku 1808.

ogrodzenie stary cmentarz Wniosek Sołectwa Sokolniki ws. ogrodzenia starego cmentarza uzyskał dofinansowanie samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 5000zł. Jego pełna realizacja miała zakończyć się w listopadzie 2017r.