phoca thumb m zdalna3 Laptopy zakupione w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 realizowanego z Funduszy Europejskich zostały przekazane do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki.

UE Gmina Sokolniki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 przystąpiła do projektu grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego z Funduszy Europejskich.

zdalna szkola