Projekt pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla OSP Sokolniki i OSP Walichnowy”

Herb Gminy Sokolniki Informujemy, ze gmina Sokolniki zrealizowała zadanie pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla OSP Sokolniki i OSP Walichnowy”.