Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

zdalna2 Laptopy zakupione w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 realizowanego z Funduszy Europejskich zostały z dniem 10 czerwca br. przekazane do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki.

zdalna 1