Zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki – 2019