Duet powstał w XI 2016 r. z inicjatywy Dyrektor GOKSiT w Sokolnikach - Zofii Siwik

Swoimi występami uświetnia imprezy gminne oraz powiatowe.

W swoim repertuarze Panowie Grzegorz Olszewski oraz Roman Sawicki mają klasyczne utwory zespołów akordeonowych Tadeusza Wesołowskiego, Feliksa Dzierżanowskiego i Józefa Stecia.

Próby odbywają się co tydzień w GOKSiT w Sokolnikach.