Zadanie pn. „Laboratoria Przyszłości w gminie Sokolniki”

logo Laboratoria Przyszłości pion kolor 2m

Zadanie pn. „Laboratoria Przyszłości w gminie Sokolniki”

Gmina Sokolniki przystąpiła do programy „Laboratoria Przyszłości”, który jest inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
W ramach Laboratoriów Przyszłości Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 180 tys. zł, dzięki któremu do szkół z terenu gminy Sokolniki zakupiono nowoczesny sprzęt do podnoszenia kompetencji manualnych przydatnych później szczególnie w dziedzinach inżynieryjnych, ale też z technikami pracy projektowej użytecznych także np. w pracy biurowej czy prowadzeniu własnego biznesu.
W ramach programu zakupiono do każdej szkoły drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie), stacje lutownicze oraz inne wyposażenie wybrane przez dyrektorów.
Wysokość wsparcia dla każdej szkoły prowadzonej przez tę jednostkę była uzależniona od liczby uczniów w danej szkole. Przyznana dotacja na wniosek organu prowadzącego przedstawia się następująco:
a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolnikach – 60.000,00 zł;
b) Szkoła Podstawowa im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Walichnowach – 30.000,00 zł;
c) Szkoła Podstawowa w Starym Ochędzynie – 30.000,00 zł;
d) Szkoła Podstawowa w Pichlicach – 30.000,00 zł;
e) Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach – 30.000,00 zł.