Zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy"

polski ład

W dniu 21 lipca 2022 r. Wykonawca rozpoczął roboty ziemne i montażowe przy budowie kanalizacji sanitarnej w Walichnowach.