Dostępny samorząd - granty

PFRON miniaturka

Gmina Sokolniki otrzymała wsparcie finansowe w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.