Na podstawie art. 14 ust. 2 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), Gmina Sokolniki przeprowadza analizę stanu oraz ustala plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Raporty dostępne są poniżej.

Analiza 2021/2022.doc

Analiza 2021/2022.pdf