Projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni przy Przedszkolu Samorządowym i boisku w Sokolnikach

 solectwo na plus logo

Projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni przy Przedszkolu Samorządowym i boisku
w Sokolnikach, zgłoszony przez Sołectwo Bagatelka został dofinansowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego w kwocie 98000,00zł (dotacja nr 701/RR/22 z dnia 12 września 2022r.).
Projekt obejmował wykonanie parkingu przy Przedszkolu w Sokolnikach, montaż trybuny przy boisku sportowym i nowe nasadzenia zieleni ozdobnej.