Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Wójt Gminy Sokolniki ustalił przerwy w roku szkolnym 2022/2023 w pracy przedszkoli, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym.

Terminy przerw w pracy przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023

Lp Nazwa placówki Przerwa w pracy przedszkola
od do
1 Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Sokolnikach, ul. Parkowa 10, 98 – 420 Sokolniki 1 sierpnia 2023 r. 31 sierpnia 2023 r.
2 Przedszkole Samorządowe w Starym Ochędzynie, Stary Ochędzyn 55, 98 – 420 Sokolniki 1 lipca 2023 r. 31 sierpnia 2023 r.
3 Przedszkole Samorządowe w Walichnowach, Walichnowy, ul. Szkolna 28a, 98 – 420 Sokolniki 1 lipca 2023 r. 31 lipca 2023 r.
4 Samorządowe Przedszkole w Pichlicach, Pichlice 1, 98 – 420 Sokolniki 1 lipca 2023 r. 31 sierpnia 2023 r.

 

W lipcu 2023 r. dyżury wakacyjne pełnią następujące przedszkola:

  1. Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Sokolnikach, ul. Parkowa 10, 98 – 420 Sokolniki – liczba miejsc 50.

W sierpniu 2023 r. dyżury wakacyjne pełnią następujące przedszkola:

  1. Przedszkole Samorządowe w Walichnowach, Walichnowy, ul. Szkolna 28a, 98 – 420 Sokolniki – liczba miejsc – 45.

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez gminę Sokolniki zostały określone w Zarządzeniu Nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16 grudnia 2022 r.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola jest złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do 19 maja 2023 roku.

Harmonogram:

  1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu macierzystym w terminie od 04.05.2023 r. do 19.05.2023 r.
  2. Dyrektor przedszkola sporządza listę zgłoszonych dzieci wraz z wnioskami i przekazuje je dyrektorowi dyżurującego przedszkola do dnia 26 maja 2023 roku.
  3. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 1 czerwca 2023 r.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16 grudnia 2022 r.pdf