• Przewodniczący Zarządu Koła – Katarzyna Łebska
  • Zastępca Przewodniczącego Koła – Beata Biskupska
  • Członek Zarządu – Teresa Biskupska