Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej, przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Szkół w Sokolnikach”

Gmina Sokolniki w ramach II edycji pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 150 000,00 zł na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej, przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Szkół w Sokolnikach”. Inwestycja obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródła ciepła na kocioł opalany pelletem drzewnym, wspomagany pompą ciepła typu powietrze – woda, modernizację systemu grzewczego, systemu ciepłej wody użytkowej, montaż instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą zadania została Firma Budowalna KOW – BUD Marcin Kowalik.

Wartość dofinansowania: 3.150.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3.508.000,00 zł

 

 

tablica termomodernizacja