Zadanie pn. "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sokolniki"

Modernizacja dotyczy dróg o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej, na odcinkach dróg gminnych o najbardziej zniszczonej nawierzchni, gdzie mieszkańcy napotykają największe trudności w poruszaniu się. Odcinki dróg do modernizacji wytypowane zostały z uwzględnieniem wniosków radnych oraz sołtysów. Wyznaczone odcinki o łącznej długości 10 km, obejmują drogi w miejscowościach: Zdzierczyzna, Nowy Ochędzyn, Stary Ochędzyn, Prusak, Zagórze, Sokolniki, Tyble, Góry, Szustry.


Oznacza to, że zadanie zrealizowane zostanie w ponad 50% sołectwach w Gminie Sokolniki.


Modernizacja polega na wykonaniu niezbędnych napraw i umocnień obecnych nawierzchni, a także istniejących chodników i zjazdów, ułożeniu nowej bitumicznej warstwy ścieralnej o gr. 5cm oraz nowych poboczy z kruszywa 0/31,5mm o grubości 15cm.


Dzięki modernizacji, drogi osiągną nośność 100kN/Oś przy zachowaniuobecnej kategorii ruchu KR-1 lub KR-2.

 

modernizacja drogi tablica