Zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach"

Zadanie obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego (boisko do piłki ręcznej, koszykówki, kort tenisowy), o wymiarach 22 x 44m, o nawierzchni z poliuretanu wraz z piłkochwytami i ogrodzeniem.Ponadto powstała bieżnia okrężna o długości 200m i bieżnia prosta o długości 80m, również o nawierzchni poliuretanowej. Wybudowano również skocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą. Obiekt jest oświetlony. Zadanie zrealizowane w terminie: 22 czerwca 2022r. - 31 sierpnia 2023r. Główny Wykonawca: ACTIVA Longin Witkowski ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź.

Wartość zadania:1 680 000,00 zł., w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa, w ramach Programu SPORTOWA POLSKA - Edycja 2021 - 770 000,00 zł.

tablica Copy