Projekt pn. „SOŁECTWA NA PLUS 2022”

sołectwo plus 2022 logo projektu

Projekt Sołectwa Sokolniki

„Z defibrylatorem AED, Ratuję życie Twe”

W ramach projektu zainstalowano na ścianie zewnętrznej budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach defibrylator AED z kamerą, odpowiednią szafką i tablicami informacyjnymi. Urzazenia zostały podłączone do sieci elektrycznej i oznakowane.

Projekt wsparło Koło Gospodyń Wiejskich z Sokolnik.

Wartość zadania 12 000,00zł (całość dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego).

Defibrylator AED Defibrylator AED w szafce Defibrylator AED oraz tablice informacyjne Tablica - instrukcja obsługi  Defibrylator AED

 Projekt Sołectwa Nowy Ochędzyn

„Montaż instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach kuchennych w Przedszkolu Samorządowym w Starym Ochędzynie”

W ramach projektu zaprojektowano i zainstalowano urządzenia wentylacji w kuchni przedszkolnej.

Projekt wsparło Koło Gospodyń Wiejskich ze Starego Ochędzyna.

Wartość zadania 12 000,00zł (całość dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego).

Tablica informacyjna projektu  Wyposażenie kuchni  wyposażenie kuchni

 Projekt Sołectwa Pichlice

 „Integracja w Sołectwie Pichlice”

W ramach projektu doposażono altankę na placu przy remizie strażackiej (zakupiono stół ławki i ścianki boczne altanki). Ponadto zamontowano lampę solarną.

Projekt wsparło Koło Gospodyń Wiejskich PICHLICZANKI.

Wartość zadania 12 000,00zł (całość dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego).

Lampa solarna Zmodernizowana altana Wyposażenie altany

 Projekt Sołectwa Wiktorówek

Integracja i bezpieczeństwo w Sołectwie Wiktorówek

W ramach projektu zakupiono ławki i stoły oraz lampy solarne na plac rekreacji w Wiktorówku.

Wartość zadania 12 000,00zł (całość dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego).

Lampa solarna Ławki Ławki i stoły Ławki i stoły Ławki i stoły