lasy państwowe

W imieniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sokolniki składamy serdeczne podziękowania dla Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za okazane wsparcie finansowe w wysokości 5.000,00 zł dla każdej z jednostek.

Herb Gminy Sokolniki

Informujemy, że woda przeznaczona do spożycia z sieci wodociągowej „Wodociągu Ryś” i „Wodociągu Walichnowy” jest już zdatna do użytku bez przegotowania.

Herb Gminy Sokolniki

Informujemy, że najnowsze wyniki badań laboratoryjnych nie wykazały obecności bakterii z grupy coli w wodzie do spożycia, z sieci gminnej "Wodociągu Ryś" i "Wodociągu Walichnowy". Prosimy jednak stosować zalecane wcześniej środki ostrożności do odwołania.

Herb Gminy Sokolniki

Gmina Sokolniki informuje iż prowadzone na bieżąco analizy laboratoryjne prób wody przeznaczonej do spożycia, pobranych z sieci wodociągowej „Wodociągu Ryś i „Wodociągu Walichnowy” wykazały obecność pojedynczych bakterii grupy Coli, w związku z czym stwierdzono, że woda nadaje się do spożycia przez ludzi, tylko po przegotowaniu.

miniatura

13 grudnia w budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Sokolniki.

Mikołajki w GOKSiT

W sobotę, 3 grudnia w GOKSiT w Sokolnikach odbyły się Mikołajki dla dzieci, zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolnikach - Aktywne Kobiety. Partnerami tego jakże radosnego spotkania był GOKSiT w Sokolnikach oraz GOPS w Sokolnikach. Wydarzenie współfinansowane ze środków Gminy Sokolniki.

podpisanie umowy

30 listopada 2022 r. Wójt Gminy Sokolniki – Sylwester Skrzypek oraz Skarbnik Gminy Sokolniki – Barbara Sawicka–Kanicka zawarli umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

nist logo

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w trzeciej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, który realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Sołectwo Nowy Ochędzyn dzięki środkom z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego zrealizowało projekt pod nazwą „Montaż instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach kuchennych w Przedszkolu Samorządowym w Starym Ochędzynie w ramach naboru „Sołectwo na plus”.