spotkanie 18.01.2023 r.

Na zaproszenie Wójta Gminy Sokolniki Sylwestra Skrzypka – Radni Rady Gminy Sokolniki, Sołtysi z terenu Gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w spotkaniu z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Panem Pawłem Rychlikiem.

logo miniatura

Zachęcamy do zapoznania się z danymi statystycznymi Urzędu Stanu Cywilnego w Sokolnikach za 2022 rok.

miniatura organizacje

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Sokolniki uczestniczyli w spotkaniu z Wiceprzewodniczącym Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej) - Panem Markiem Matuszewskim.

Herb Gminy Sokolniki

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i przystąpieniu gminy Sokolniki do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwienia 2023 roku Wójt Gminy Sokolniki informuje o możliwości składania przez zainteresowanych mieszkańców gminy Sokolniki wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.

lasy państwowe

W imieniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sokolniki składamy serdeczne podziękowania dla Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za okazane wsparcie finansowe w wysokości 5.000,00 zł dla każdej z jednostek.

Herb Gminy Sokolniki

Informujemy, że woda przeznaczona do spożycia z sieci wodociągowej „Wodociągu Ryś” i „Wodociągu Walichnowy” jest już zdatna do użytku bez przegotowania.

Herb Gminy Sokolniki

Informujemy, że najnowsze wyniki badań laboratoryjnych nie wykazały obecności bakterii z grupy coli w wodzie do spożycia, z sieci gminnej "Wodociągu Ryś" i "Wodociągu Walichnowy". Prosimy jednak stosować zalecane wcześniej środki ostrożności do odwołania.

Herb Gminy Sokolniki

Gmina Sokolniki informuje iż prowadzone na bieżąco analizy laboratoryjne prób wody przeznaczonej do spożycia, pobranych z sieci wodociągowej „Wodociągu Ryś i „Wodociągu Walichnowy” wykazały obecność pojedynczych bakterii grupy Coli, w związku z czym stwierdzono, że woda nadaje się do spożycia przez ludzi, tylko po przegotowaniu.

miniatura

13 grudnia w budynku Urzędu Gminy w Sokolnikach odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Sokolniki.