Herb Gminy Sokolniki Wójt Gminy Sokolniki działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 888) zawiadamia, że została
podjęta Uchwała Nr XXXIV/225/21 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, z mocą obowiązywania od 1 września 2021 r., na podstawie której zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Recykling logo Poniżej znajdziecie Państwo przykładowo wypełnione deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Recykling logo Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Herb Gminy Sokolniki

Uchwała Nr XXV/163/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Herb Gminy Sokolniki

Uchwała Nr XXXIV/225/21 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Herb Gminy Sokolniki

Uchwała Nr XXV/159/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Herb Gminy Sokolniki

uchwała Nr XXV/161/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Miejscowości: Sokolniki, Zagórze


komunalne - 2 i 4 wtorek, metale i tworzywa sztuczne - 4 wtorek, szkło - 4 wtorek, papier - 4 wtorek, bio -2 i 4 wtorek

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło Bio Zmieszane odpady komunalne
2020
Lipiec 28 14,28 14,28
Sierpień 25 25 11,25 11,25
Wrzesień 22 8,22 8,22
Październik 27 13,27 13,27
Listopad 24 24 24 24 24
Grudzień 22 22 22
2021
Styczeń 26 26 26
Luty 23 23 23 23
Marzec 23 23 23
Kwiecień 27 13,27 13,27
Maj 25 25 11,25 11,25
Czerwiec 22 8,22 8,22
Lipiec 27 13,27 13,27
Sierpień 24 24 10,24 10,24
Wrzesień 28 14,28 14,28
Październik 26 12,26 12,26
Listopad 30 30 30 30 30
Grudzień 28 28 28

 

Miejscowości: Nowy Ochędzyn, Stary Ochędzyn, Bagatelka, Borki Pichelskie, Borki Sokolskie, Góry, Gumnisko, Kopaniny, Malanów, Pichlice, Prusak, Ryś, Siedliska, Szustry, Tyble, Walichnowy, Wiktorówek, Wyglądacze, Zdzierczyzna

komunalne - 1 i 3 środa, metale i tworzywa sztuczne - 1 środa, szkło - 1 środa, papier- 1 środa, bio - 1 i 3 środa

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło Bio Zmieszane odpady komunalne
2020
Lipiec 1 1,15 1,15
Sierpień 5 5 5,19 5,19
Wrzesień 2 2,16 2,16
Październik 7 7,21 7,21
Listopad 4 4 4 4 4
Grudzień 2 2 2
2021
Styczeń 9 9 9
Luty 3 3 3 3
Marzec 3 3 3
Kwiecień 7 7,21 7,21
Maj 5 5 5,19 5,19
Czerwiec 9 9,23 9,23
Lipiec 7 7,21 7,21
Sierpień 4 4 4,18 4,18
Wrzesień 1 1,15 1,15
Październik 6 6,20 6,20
Listopad 3 3 3 3 3
Grudzień 1 1 1
odpady grafika

"Państwo niczego nie daje, bo niczego nie ma. Jeśli rząd twierdzi, że daje komuś, znaczy, że zabiera Tobie. Rząd nie ma własnych pieniędzy."

~Margaret Thatcher

uwaga znak wykrzyknik Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione.

Herb Gminy Sokolniki W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach i na otwartej przestrzeni Urząd Gminy w Sokolnikach przypomina, że spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia i środowiska forma „zagospodarowania" odpadów.