Miejscowości: Sokolniki, Zagórze
1/mies. Wt-4

Miesiąc Zmienasze odpady komunlane Surowce suche Szkło
Styczeń 29 29  
Luty 26 26 26
Marzec 26 26  
Kwiecień 30 30  
Maj 28 28 28
Czerwiec 25 25  
Lipiec 23 23  
Sierpień 27 27 27
Wrzesień 24 24  
Październik 22 22  
Listopad 26 26 26
Grudzień 24 24  
2020
Styczeń 28 28  
Luty 25 25 25
Marzec 24 24  
Kwiecień 28 28  
Maj 26 26 26
Czerwiec 23 23  

Miejscowości: Nowy Ochędzyn, Stary Ochędzyn, Bagatelka, Borki, Borki Pichelskie, Borki Sokolskie, Góry, Gumnisko, Kopaniny, Malanów, Pichlice, Pichlice - Jasienie, Prusak, Ryś, Siedliska, Szustry, Tyble, Walichnowy, Wiktorówek, Wyglądacze, Zdzierczyzna
1/mies. Śr-1

Miesiąc Zmienasze odpady komunlane Surowce suche Szkło
Styczeń 9 9  
Luty 6 6 6
Marzec 6 6  
Kwiecień 3 3  
Maj 8 8 8
Czerwiec 5 5  
Lipiec 3 3  
Sierpień 7 7 7
Wrzesień 4 4  
Październik 2 2  
Listopad 6 6 6
Grudzień 4 4  
2020
Styczeń 8 8  
Luty 5 5 5
Marzec 4 4  
Kwiecień 1 1  
Maj 6 6 6
Czerwiec 3 3  
uwaga znak wykrzyknik Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione.

Herb Gminy Sokolniki W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach i na otwartej przestrzeni Urząd Gminy w Sokolnikach przypomina, że spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia i środowiska forma „zagospodarowania" odpadów.

odpady logo

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w miejscowości Maręże, Gmina Skomlin.

Herb Gminy Sokolniki Wójt Gminy Sokolniki zawiadamia, iż Rada Gminy Sokolniki w dniu 11 grudnia 2015 r. podjęła Uchwałę NR XIV/69/2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 5226).

Logo recykling

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, uiszcza się w okresach kwartalnych, w następujących terminach:

  1. za I kwartał do 15 kwietnia  danego roku,
  2. za II kwartał do 15 lipca danego roku,
  3. za III kwartał do 15 października danego roku,
  4. za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku.

Herb Gminy Sokolniki Uchwała Nr XXV/156/2013
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokolniki