alkohol mini

Jak co roku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach, podlegająca Wójtowi Gminy Sokolniki, zaprasza do wysłuchania świadectw niepijących alkoholików.

skrzynka korczakowska miniatura

„Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do poważnego ich rozważania” - Janusz Korczak.

logotyp gminy Sokolniki

Wójt Gminy Sokolniki wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach zachęcają do udziału w mszach św. podczas których wygłoszone zostaną świadectwa niepijących alkoholików.

Spektakl pt. „Idę na mityng”

Grupa teatralna „AMATOR” na zaproszenie Wójta Gminy Sokolniki oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła ze spektaklem pt. „Idę na mityng” na deskach miejscowego Domu Kultury w Sokolnikach.

aa logo Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach zorganizowała spotkanie z przedstawicielami wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz Al Anon w dniu 24 października 2019 roku. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z ościennych gmin oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

krzyk logo Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy, znajdziesz ją u nas! Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące skorzystania z nieodpłatnych porad, a także możliwości wstąpienia do klubu AA oraz Wspólnoty Al-Anon.

paragraf logo Jeśli ktoś z Twoich bliskich wymaga leczenia odwykowego, istnieje możliwość złożenia wniosku o przymusowe leczenie do GKRPA, bądź bezpośrednio do sądu. W załączeniu udostępniamy Państwu wzór wniosku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podlega Wójtowi Gminy Sokolniki.

 Do zadań Komisji należy:

  • inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • podejmowanie czynności związanych z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu
  • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych
  • opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 warsztaty profilaktyczne z Jarosławem Wajk

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach wraz z Gminą Sokolniki zorganizowała warsztaty profilaktyczne z wybitnym artystą- Jarosławem Wajk.