Profilaktyka GKRPA w szkołach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Wieruszowie w dniach 14-15 marca 2019 roku zorganizowała warsztaty profilaktyczne dla młodzieży z klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz trzeciej klasy gimnazjum.