Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach zaprasza w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 10:00- 12:00 do Punktu Konsultacyjnego w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, ul. M. J. Piłsudskiego 1, parter, pokój nr 1.  Porad udziela Pan Tomasz Wnęk tel. 509 651 633.

Potrzebujesz pomocy? Przyjdź, pomożemy, gwarantujemy fachową pomoc i anonimowość!

Profilaktyka GKRPA w szkołach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Wieruszowie w dniach 14-15 marca 2019 roku zorganizowała warsztaty profilaktyczne dla młodzieży z klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz trzeciej klasy gimnazjum.